PTS WebTrader

Professional Trading Station

Sử dụng Professional Trading Station, một nền tảng với công nghệ tiên tiến và giao diện người dùng trực quan, nếu bạn chuẩn bị nâng cao giao dịch của mình. Bạn có thể dễ dàng quản lý các khoản nắm giữ của mình và theo dõi các chuyển động của thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả, nguồn cấp tin tức theo thời gian thực và các biểu đồ có thể tùy chỉnh. 

Khách hàng của DexInvesting có thể dễ dàng sử dụng chương trình Professional Trading Station trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Hãy bắt đầu giao dịch ngay mà không lo về các yếu tố an toàn. Để trở thành một phần của mạng lưới các trader tuyệt vời, hãy nhanh chóng tải xuống PTS. 

trading-platforms-web

Professional Trading Station (PTS) là một nền tảng giao dịch đáng tin cậy, hiệu quả và trực quan.

Key Features

  • Khả năng đáp ứng: PTS cho phép người dùng thực hiện các giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. 
  • Phân tích kỹ thuật: Có thể sử dụng nhiều chỉ báo và biểu đồ tương tác để phân tích các mô hình thị trường. 
  • Lệnh đa dạng: Có thể đặt lệnh dừng lỗ, lệnh dừng, lệnh thị trường và lệnh chờ. 

Đăng nhập vào tài khoản PTS của bạn để bắt đầu giao dịch ngay thôi.