Giới thiệu broker

Nhà môi giới giới thiệu (IB) là gì?

Các nhà môi giới giới thiệu là những người độc lập tương tác với khách hàng trong thị trường tương lai và quyền chọn. Những người độc lập này ủy thác việc thực hiện các giao dịch của họ cho một thương gia hoa hồng tương lai khác và nhận được hoa hồng để làm như vậy.

Nói một cách đơn giản, Các nhà môi giới giới thiệu là cầu nối giữa khách hàng và thương nhân hoa hồng tương lai.

Làm thế nào để chương trình môi giới giới thiệu hoạt động?

Các nhà môi giới giới thiệu giới thiệu khách hàng đến DexInvesting và nhận đền bù cho các giao dịch của họ. Hệ thống IB cung cấp một chiến lược giảm giá hấp dẫn và linh hoạt. IB kiếm được phần thưởng khi mở rộng mạng lưới của họ và hướng dẫn khách hàng thông qua các thị trường ngoại tệ. Khối lượng giao dịch của khách hàng càng cao, giảm giá càng cao!

Lợi ích của việc trở thành một nhà môi giới giới thiệu Dex?

Là một Dex IB, bạn sẽ được hưởng chương trình chiết khấu cạnh tranh và có thể tùy chỉnh, có thể theo dõi các khoản chiết khấu và hoạt động tài khoản thông qua IB Panel, và nhận được chiết khấu cho mỗi giao dịch của từng khách hàng.

Mở tài khoản