Cổ phiếu

Giao dịch chứng khoán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch cổ phiếu là một hình thức đầu tư đòi hỏi phải mua và bán cổ phiếu thuộc các công ty trên thị trường thứ cấp để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trong một thị trường sơ cấp, các công ty phát hành chứng khoán mới và lần đầu tiên cung cấp chúng cho công chúng. Giao dịch trên thị trường sơ cấp được thực hiện giữa các nhà phát hành và người mua.

Các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, phát hành trên thị trường sơ cấp. Giao dịch trên thị trường thứ cấp diễn ra giữa người bán và người mua. Sàn giao dịch chứng khoán hoặc công ty môi giới hoạt động như một trung gian trên thị trường thứ cấp.

Các công ty trên thị trường chứng khoán bán cổ phần sở hữu, còn được gọi là cổ phiếu, cho các nhà đầu tư gây quỹ. Các nhà đầu tư, những người mua cổ phiếu, về mặt kỹ thuật trở thành chủ sở hữu một phần của một công ty giao dịch công khai.

Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu?

Các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu thông qua một tài khoản môi giới được thành lập bởi một trung gian tài chính.

Các nhà đầu tư, những người thích lợi nhuận dài hạn thường giữ cổ phiếu trong nhiều năm, có ý định kiếm được lợi nhuận đáng kể từ giá cổ phiếu và cổ tức theo thời gian. Trong khi đó một số khác nhắm tới mục đích tạo ra lợi nhuận ngắn hạn, giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều, tập trung vào hướng mà cổ phiếu sẽ di chuyển tiếp theo và cố gắng kiếm lợi từ chuyển động đó

Cổ tức, giá tăng và giảm là những cách chính để kiếm lợi nhuận từ giá cổ phiếu. Tin tức về các đối thủ cạnh tranh, nâng cấp và hạ cấp bởi các nhà phân tích, tin tức kinh tế và chính trị cũng như tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

  • DexInvesting cung cấp dịch vụ mua và bán cổ phiếu hoàn toàn.
  • Các nhà đầu tư cũng có thể giao dịch biến động giá cổ phiếu trên nền tảng của chúng tôi thông qua CFD với tỷ lệ đòn bẩy độc quyền.